10

  Míjn Tweede Wereldoorlog ...

  14,95

  Herinneringen van Pauline Warnaar-van der Meer aan de periode 1940-1945

  Alleenlijk wacht U en bewaart uwe ziel wel,
  Dat gij niet vergeet de dingen, die uw ogen gezien hebben;
  En dat zij niet van uw hart wijken, al de dagen uws levens; 
  En gij zult ze aan uwe kinderen en uw kleinkinderen bekend maken.

  Met deze tekst begint dit boekje. Deze passage uit Deuteronomium is altijd een belangrijke bijbeltekst voor Pauline Warnaar-van der Meer gebleven. Zij werd op 14 maart 1926 in Vlaardingen geboren en maakte dus de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945 zeer bewust en van zeer nabij mee.

  Zij zag het als haar taak en plicht om de gebeurtenissen uit die voor velen zeer schokkende en moeilijke periode door te geven aan haar kinderen en kleinkinderen. Daarom vertrouwde ze haar ervaringen en gevoelens toe aan het papier. Zodat ook haar nageslacht notie zou kunnen nemen van de verschrikkingen die miljoenen mensen in de Tweede Wereldoorlog hebben moeten doorstaan.  Opdat nooit vergeten wordt en nieuw leed voorkomen kan worden …

  Pauline Warnaar-van der Meer overleed in Maasland op 16 april 2014. Moge zij rusten in vrede, in de wetenschap dat zij met deze uitgave iets heel waardevols heeft achtergelaten.

  N.B. Deze uitgave is tevens verkrijgbaar bij Boekhandel Het Keizerrijk in Maassluis.